DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Cad
Arcadia IntelliCAD 8 +
Intersoft
1350.00 PLN
PROMOCJA!
1498.00
1660.50 brutto

Czym jest ArCADia-INTELLICAD 7 Professional+ PL.

ArCADia-INTELLICAD to pakiet programów, w sk?ad którego wchodz? program INTELLICAD oraz ArCADia-START.
Tworzy to funkcjonalny, wielodokumentowy program graficzny wspomagaj?cy projektowanie 2D i 3D.

Pakiet ArCADia-INTELLICAD kierowany jest do wszystkich osób wykonuj?cych dokumentacj? techniczn? w formie elektronicznej. W szczególno?ci dedykowany jest bran?y budowlanej.

Ze wzgl?du na sw? filozofi? dzia?ania oraz ten sam format zapisu danych (DWG) do z?udzenia przypomina program AutoCAD. Program jest dost?pny w trzech odmianach (Premium, Professional, Professional+), umo?liwiaj?c Klientom, zgodnie z zasadami firmy INTERsoft, dopasowanie go do w?asnych potrzeb i aktualnych zada? projektowych. Firma ArCADiasoft jest cz?onkiem konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA) - jedynego w?a?ciciela praw autorskich do kodów ?ród?owych programu IntelliCAD. Cz?onkostwo firmy ArCADiasoft w konsorcjum ITC gwarantuje naszym Klientom rozwój i ci?g?? aktualizacj? programu.

WersjaArCADia-INTELLICAD 7 Professional+ PL

 • zawiera funkcjonalno?? wersjiProfessional
 • dodatkowo mo?liwo?? tworzenia i pe?nej edycji bry? ACIS. Pliki ACIS s? oparte na formacie modelowania bry? opracowanym przez Spatial Technology Inc, pozwala to na precyzyjn? prac? z pe?nymi bry?ami, przenikanie, sumy, ró?nice, itp. oraz na import i eksport plików w formacie SAT.
PODSTAWOWE MO?LIWO?CI PROGRAMU:
 • Tworzenie rysunków 2D i 3D poprzez rysowanie i pe?n? modyfikacj? wszystkich elementów z mo?liwo?ci? czytania bry? ACIS.
 • Nowa opcja rysowania Multilini?.
 • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podk?adów geodezyjnych) m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
 • Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i z?o?onych (czcionki SHX i True Type).
 • Wymiarowanie przypisany do elementu: liniowe i k?towe, mo?liwo?? definiowania w?asnych stylów.
 • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Automatyczne mierzenie odleg?o?ci, pola i ustalanie wspó?rz?dnych.
 • Eksport do pliku PDF.
 • Eksport plików STL.
 • Szeroka gama wzorów kreskowania.
 • Bezpo?redni dost?p do pomocy dla programistów z menu pomocy.
 • Bezpo?redni dost?p do podr?cznika u?ytkownika z menu pomocy.
 • Wsparcie styli wizualnych.
 • Rozbudowane style wymiarowania.
 • Przestrze? papieru obs?uguje niekwadratowe widoki.
 • Mo?liwo?? wy?wietlania styli wydruku w przestrzeni papieru.
 • Wsparcie wymiarowa? zespolonych.
 • Wsparcie ?cie?ek wzgl?dnych dla obrazów i zewn?trznych odno?ników.
 • Ulepszona obs?uga bloków, widoków, wymiarów i styli tekstów.
 • Wiele okien mo?e by? otwartych z ró?nymi widokami i uk?adami.
OBS?UGA FORMATU DWG:
 • ArCADia-INTELLICAD obs?uguje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji - rysunki wykonane, np. w programie AutoCAD s? odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekszta?ce?.
 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2010.
ULEPSZONA WYDAJNO?CI W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIMI WERSJAMI
 • Otwieranie i zapisywanie plików.
 • Obrót, ukryte linie, cieniowanie w czasie rzeczywistym.
 • Wy?wietlanie podwójnie buforowane.
 • Poniewa? biblioteki Open Design Alliance s? u?ywane jako baza danych, wykorzystywane s? nowocze?niejsze, szybsze struktury danych (mapy i wektory kontra tablice).
 • ?adowanie opcji na ??danie, takich jak aplikacje DRX, panel w?a?ciwo?ci, Eksplorator ArCADia-INTELLICAD, Menad?er Zewn?trznych odno?ników, Menad?er Obrazów, tworzenie i edycja bry?, tworzenie elementów siatki i wi?cej.
 • Baza danych jest trwa?a, a to przy?piesza pr?dko?? dost?pu, drukowania, etc.
WY?WIETLANIE GRAFIKI
 • Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.
 • Wy?wietlanie kreskowania gradientami.
 • Niekwadratowe widoki.
 • Proxy w blokach i zewn?trznych odno?nikach.
 • Wy?wietlanie ADT i obiektów Civil 3D.
 • Obs?uga formatów DWF i DGN.
NARZ?DZIA UMO?LIWIAJ?CE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE:
 • Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, ?ledzenie biegunowe.
 • Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – ?rodek, punkty ko?cowe oraz miejsca przeci?? linii.
 • Funkcja napraw i sprawd? uszkodzone rysunki.
 • Poruszanie si? po projektach, ich wizualizacja, mo?liwa jest dzi?ki wszystkim trybom zoom, regeneracji i panoramowaniu rysunku oraz dynamicznemu obrotowi obiektów 3D.
ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD:
 • Linia komend i ich wywo?ywanie, pe?na zgodno?? formatów plików (DWG, DWF, DWT i DXF).
 • Praca na warstwach.
 • Eksplorer analogiczny do Design Center.
 • Praca we wspó?rz?dnych kartezja?skich i biegunowych.
 • Style wymiarowania i tekstu.
 • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
 • Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania (ORTO), itp.
 • Mo?liwo?? importu linii oraz stylów wymiarowania.
 • Dokowany panel w?a?ciwo?ci.
PE?NA PERSONALIZACJA PROGRAMU:
 • Modyfikacja menu górnego, pasków narz?dzi, paska stanu polece? i skrótów klawiszowych.
 • Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru i wielko?ci krzy?a nitek, itp.
 • Zaimplementowany interpreter j?zyka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym j?zyku.
 • Dodatkowo funkcje programu mo?na rozszerza? poprzez wczytywanie nak?adek SDS.
 • Opuszczane menu wspieraj? przemieszczane polecenia i wspieraj? wy?wietlanie ikon.
 • Dokowany panel w?a?ciwo?ci.
 • Eksplorator ArCADia-INTELLICAD posiada 24-bitowe ikony, obs?uga warstw wraz z obs?ug? multi-zaznaczania, ikony w li?cie oraz prostota obs?ugi.
 • Wsparcie wybierania urz?dzenia prosto z paska stanu.
ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE PROGRAMU ArCADia-START
 • Wprowadzanie ?cian jedno- i wielowarstwowych, wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych typów z odwzorowaniem najcz??ciej u?ywanych wype?nie? i warstw. Definiowanie grubo?ci i ilo?ci warstw, umiejscowienia osi, wskazywanie linii wprowadzania (kraw?d? lub o?) oraz zadawanie priorytetów dla po??cze? ?cian w w?z?ach.
 • Automatyczne tworzenie obrysów zamkni?tych wraz ze zliczeniem powierzchni u?ytkowej i rzeczywistej.
 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie w?asnych okien i drzwi.
 • Wprowadzanie s?upów o przekroju prostok?tnym lub okr?g?ym (eliptycznym).
 • Zak?adanie stropów poprzez automatyczne wykrycie obrysu kondygnacji, stropy mog? mie? przypisane dowolne warstwy pod?ogi i sufitu.
 • Wprowadzenie schodów jedno-, wielobiegowych i zabiegowych. Wysoko?? schodów automatycznie wykrywa wysoko?? kondygnacji i wycina otwór w stropie.
 • Wprowadzanie kominów i szachów kominowych.
 • Wbudowana biblioteka obiektów pozwala na uszczegó?awianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D i trójwymiarowe elementy wyposa?enia.
 • Automatyczne tworzenie zestawie? pomieszcze? i wykazu stolarki okiennej i drzwiowej modyfikowanych wraz ze zmianami na rzucie. Eksport zestawie? do pliku RTF.

(Kolorem niebieskim zaznaczono zmiany wprowadzone w wersji ArCADia-INTELLICAD 7)

PRODUCENT: Intersoft
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie