Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/cfg.php on line 14 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/cfg.php on line 100 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/cfg.php on line 129 Delta Soft sprzedaż dystrybucja dystrybutor oprogramowania programy Corel Adobe Photoshop Microsoft XP Macromedia dystrybutor sprzedaz Flash Symantec Autodesk Finereader Acdsee Jasc Archicad WinZip Pervasive Borland dealer sprzedawca
DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/system_banerowy.php on line 16
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec Antywirusowe Programy biurowe TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Antywirusowe
Norton Antivirus 2011 PL -5 licencji!
Symantec
399.00 PLN


490.77 brutto
Zawiera 5 licencji na Norton AntiVirus 2008 PL.


Program Norton AntiVirus 2008 chroni komputer przed programami typu ''spyware'', wirusami i innymi zagro?eniami bezpiecze?stwa pochodz?cymi z Internetu. Automatycznie blokuje szkodliwe oprogramowanie, zanim przeniknie o­no do systemu oraz czy?ci za??czniki do poczty e-mail i wiadomo?ci komunikatorów internetowych, a tak?e pliki pobrane z Internetu. Udost?pnia równie? automatyczne aktualizacje zabezpieczaj?ce przed nowymi zagro?eniami. Program Norton AntiVirus dzia?a w tle, dlatego nie powoduje przerw w korzystaniu z komputera. Dzi?ki funkcjom dzia?aj?cym na zasadzie ''ustaw i zapomnij'' zapewnia optymaln? ochron? antywirusow? natychmiast po zainstalowaniu produktu, bez konieczno?ci interwencji u?ytkownika. Program Norton AntiVirus automatycznie sprawdza dost?pno?? nowych sygnatur zagro?e? oraz funkcji produktu i samoczynnie je instaluje przez ca?y okres subskrypcji.

Dlaczego warto kupi?
Blokuje wirusy i programy typu ''spyware'' dzi?ki zaawansowanym funkcjom ochrony
G?ówne zalety
Automatycznie blokuje programy typu ''spyware'' -zaawansowana ochrona przed najnowszymi zagro?eniami bezpiecze?stwa.
Wykrywa i usuwa wirusy oraz robaki internetowe -sta?a, automatyczna ochrona z wygodnymi funkcjami dzia?aj?cymi na zasadzie ''ustaw i zapomnij''.
Zapobiega rozprzestrzenianiu si? zainfekowanych wiadomo?ci e-mail -szybkie, dyskretne skanowanie i automatyczne aktualizacje zapewniaj? niezawodn? ochron?.
 

 Informacje ogólne


 
Poprawa wydajno?ci i ?atwo?ci obs?ugi
Nowo??! Program uruchamia si?, skanuje i dzia?a szybciej. Zwi?kszona wydajno?? zapewnia bardziej komfortow? prac? w sieci.
Nowo??! Wsparcie techniczne w trybie o­nline jest bezp?atne i szybko dost?pne za po?rednictwem czatu oraz poczty e-mail z poziomu produktu.
Nowo??! Technologia SONAR (Symantec o­nline Network for Advanced Response) dzia?a na podstawie analizy zachowa?, która umo?liwia rozpoznawanie nowych programów typu ''spyware'' i wirusów jeszcze przed udost?pnieniem tradycyjnych definicji opartych na sygnaturach.
Nowo??! Produkt zoptymalizowano tak, aby skróci? czas skanowania i zminimalizowa? wp?yw na szybko?? uruchamiania systemu i zu?ycie zasobów.
Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem typu ''spyware''
Chroni komputer, automatycznie wykrywaj?c i usuwaj?c oprogramowanie typu ''spyware'', wirusy, konie troja?skie oraz robaki internetowe.
Umo?liwia wymian? plików za po?rednictwem poczty e-mail i komunikatorów internetowych bez obaw o zainfekowanie swojego komputera lub rozes?anie zagro?e? innym osobom.
Nowa inteligentna technologia dzia?a w tle i nie powoduje przerw w pracy ani zabawie.
Funkcja szczegó?owego skanowania przedinstalacyjnego usuwa programy typu ''spyware'' i infekcje wirusowe, które mog? blokowa? tradycyjny system ochrony.
Dost?pne przez ca?y roczny okres subskrypcji sta?e aktualizacje zabezpiecze? uwzgl?dniaj?ce nowe programy typu ''spyware'' i wirusy zapewniaj? bezpiecze?stwo po??cze?.
Technologia blokowania zagro?e? bezpiecze?stwa dyskretnie monitoruje dzia?anie systemu, aby zatrzyma? wi?kszo?? programów typu ''spyware'', wirusów i robaków, zanim zostan? zainstalowane i spowoduj? szkody.
Skanowanie poczty e-mail i wiadomo?ci komunikatorów internetowych umo?liwia wykrywanie i usuwanie zainfekowanych za??czników, nawet je?li s? o­ne ukryte w archiwach.
Niezrównana niezawodno?? systemu ochrony - jedyny program antywirusowy od ponad siedmiu lat zdobywaj?cy co roku nagrod? VirusBulletin 100%.
W celu zapewnienia ochrony przed najnowszymi zagro?eniami bezpiecze?stwa po pobraniu nowych definicji automatycznie uruchamiane jest szybkie skanowanie. W ramach funkcji pe?nego skanowania systemu przeprowadzane jest g??bokie skanowanie systemu i dysku twardego w celu usuni?cia istniej?cych programów typu ''spyware'', wirusów i innych zagro?e?.
Ochrona przed robakami internetowymi
Funkcja ochrony przed robakami internetowymi pozwala blokowa? wirusy, programy typu ''spyware'' i robaki bez u?ycia konkretnych sygnatur zagro?e?.
Wykrywanie narz?dzi typu �rootkit�
Funkcja ochrony przed narz?dziami typu ''rootkit'' umo?liwia wykrywanie i usuwanie zagro?e? ukrytych g??boko w systemie operacyjnym.
Ci?g?a ochrona i ?atwa obs?uga
Zapewniany jest roczny dost?p do automatycznych aktualizacji definicji, nowych funkcji i zaktualizowanych wersji programu Norton AntiVirus.
Zakup produktu uprawnia do pobierania aktualizacji systemu ochrony i korzystania z nowych funkcji przez ca?y okres obowi?zywania odnawialnej subskrypcji.
Zintegrowana funkcja mapowania sieci przedstawia widok sieci domowej u?ytkownika.


Ochrona przez 1 rok - u?ytkownik nabywa prawo do korzystania z tego produktu na jednym komputerze lub na okre?lonej liczbie komputerów w okresie obowi?zywania subskrypcji, liczonym od momentu przeprowadzenia pierwszej instalacji. Subskrypcja jest odnawialna, a przez ca?y okres jej obowi?zywania mo?na pobiera? aktualizacje systemu ochrony i nowe funkcje. U?ytkowanie tego programu jest uwarunkowane zaakceptowaniem zawartej w opakowaniu Umowy licencyjnej firmy Symantec. Umow? t? zamieszczono tak?e w witrynie internetowej firmy Symantec pod adresem www.symantec.pl

 Wymagania systemowe


 
System operacyjny Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition lub System operacyjny Windows Vista Home/Home Premium/Ultimate/Business/Starter Edition** (**Musz? by? spe?nione minimalne wymagania systemu operacyjnego Windows Vista)
Procesor 300 MHz lub szybszy
256 MB pami?ci RAM
180 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Standardowa przegl?darka internetowa
Nap?d CD-ROM lub DVD
Obs?uga skanowania poczty elektronicznej dla klientów e-mail zgodnych z protoko?em POP3 lub SMTP
Obs?ugiwane komunikatory internetowe:
AOL Instant Messenger, wersja 4.7 lub nowsza
Yahoo! Instant Messenger, wersja 5.x lub 6.x
MSN Messenger, wersja 6.0 lub nowsza
 PRODUCENT: Symantec
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie