DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
SAP? Crystal Dashboard Design personal 2013, 1 named user full
SAP
9999.00 PLN


12298.77 brutto
SAP Crystal Reports to uznany na ?wiecie standard tworzenia, przetwarzania i publikowania raportów biznesowych w przedsi?biorstwach. SAP Crystal Reports jest zaawansowanym generatorem raportów zoptymalizowanym do pracy w ?rodowisku biznesowym i mo?e by? wykorzystywany zarówno przez programistów i informatyków, jak te? menad?erów, analityków finansowych, ksi?gowych, czy innych pracowników potrzebuj?cych na co dzie? dost?pu do aktualnych danych. B?d?c cz??ci? kompletnego ?rodowiska Business Intelligence, SAP Crystal Reports gwarantuje b?yskawiczny zwrot poniesionych inwestycji (ROI) oraz mo?e by? z powodzeniem u?ywany jako pierwszy krok w kierunku budowy korporacyjnego systemu raportuj?cego lub systemu wspomagania decyzji. Otwarta i wielowarstwowa architektura systemów SAP Business Objects umo?liwia spe?nienie potrzeb ca?ego spektrum organizacji, zarówno ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, jak i mi?dzynarodowych korporacji. SAP Crystal Reports jest graficznym narz?dziem pozwalaj?cym na bardzo szybkie i ?atwe projektowanie zawansowanych raportów graficznych. Wszechobecne “wizardy” wspieraj? mniej zaawansowanego u?ytkownika, a zaawansowane mo?liwo?ci programowania funkcji i formu? zaspakajaj? w pe?ni potrzeby programistów i informatyków. Dzi?ki algorytmom definiowania i wywo?ywania parametrów, raz zaprojektowany raport mo?e by? wielokrotnie wykorzystywany przez u?ytkowników, bez konieczno?ci ingerencji w jego definicj?. Znane mo?liwo?ci dost?pu do praktycznie dowolnych ?róde? danych oraz zapisu raportów w ró?nych formatach, zosta?y teraz wzbogacone o nowe mo?liwo?ci predefiniowania profili eksportu. Nowe funkcje wersji 2011: Interaktywny podgl?d raportów: mo?liwo?? sortowania, filtrowania i formatowania raportów w przegl?darkach opartych o .NET Winform, Java DHTML i .Net Webform. Zastosowane zmiany nie wymagaj? od?wie?ania zapyta? ze ?róde? danych Szeroka dost?pno?? do danych: mo?liwo?? bezpo?redniego ??czenia si? ze ?ród?ami danych w organizacji (??czno?? macierzysta, ODBC, OLE DB, JDBC, OLAP, XML, us?ugi sieci Web, salesforce.com i in.) Panel parametrów: mo?liwo?? zmian warto?ci parametrów bez konieczno?ci od?wie?ania zapyta? ze ?róde? danych. Panel dost?pny jest w produkcie SAP Crystal Reports, jak i przegl?darkach opartych o .NET Winform, Java DHTML i .Net Webform Elastyczne stronicowanie: projektant raportów mo?e w prosty sposób dostosowywa? wielko?? strony, na której wy?wietlany b?dzie raport, decydowa? gdzie umie?ci? strony rozdzielaj?ce tak, by ko?cowy raport by? czytelny dla odbiorców Raporty „read-only”: nowy format RPTR umo?liwiaj?cy export raportu do formatu RPT przeznaczonego tylko do odczytu, uniemo?liwiaj?cego edycj? przez u?ytkownika Wiele opcji dostarczania raportów: dostarczanie spersonalizowanych raportów do lokalizacji okre?lonych przez u?ytkowników biznesowych, w ich preferowanym j?zyku i formacie Rozszerzone wsparcie dla Excel’a: mo?liwo?? eksportu wi?kszej ilo?ci danych do jednego arkusza, bez konieczno?ci ??czenia arkuszy Integracja z SAP Crystal Dashboard Design, Adobe Flex i Adobe Flash: mo?liwo?? umieszczania na raporcie wielu obiektów, z ró?nych ?róde?, równie? tych w formacie SWF czy Flash, powi?zanych z danymi zawartymi w raporcie przez zmienne (Flashvars) Wsparcie dla 22 j?zyków: w tym polskiego, w?gierskiego, du?skiego, s?owackiego i tureckiego Zgodno?? z systemem Windows 7 Dost?pne wersje: Crystal Reports XI Developer SAP Crystal Reports 2008 SAP Crystal Reports 2011
PRODUCENT: SAP
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie