DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe Pe?na wersja Pe?na wersja Programy biurowe Programy graficzne Serwer/programowanie ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Serwer/programowanie
ColdFusion 8 Ent. IE
Adobe
25999.00 PLN


31978.77 brutto

To oprogramowanie dzi?ki któremu mo?na uzyska? wyj?tkow? wydajno?? podczas tworzenia i dostarczania atrakcyjnych aplikacji o­nline. Produkt mo?na zintegrowa? z dowolnym ?rodowiskiem informatycznym. ColdFusion 8 mo?na stosowa? zarówno do ma?ych aplikacji dla dzia?ów, jak i na potrzeby niezawodnych implementacji najwa?niejszych aplikacji biznesowych, które wymagaj? du?ej skalowalno?ci.

Wprowadzenie

Produkt ColdFusion pozwala szybko tworzy? i wdra?a? wydajne aplikacje internetowe, dzi?ki czemu jest jedn? z najszerzej stosowanych technologii w bran?y.

Niektóre z kluczowych funkcji oprogramowania ColdFusion:

 

       Zoptymalizowana ?rodowisko programistyczne
  ColdFusion jest ?atwiejsze w u?yciu i wymaga mniej kodu ni? rozwi?zania alternatywne.

       Integracja z technologi? Adobe Flex
  Produkt ColdFusion jest doskona?ym uzupe?nieniem oprogramowania Adobe Flex™, poniewa? udost?pnia funkcje po stronie serwera na potrzeby zaawansowanych aplikacji internetowych.

       Rozwi?zanie dla przedsi?biorstw
  Oprogramowanie ColdFusion mo?e dzia?a? bezpo?rednio na serwerach aplikacji J2EE, które s? standardem w bran?y. Mo?e zosta? ?atwo rozszerzone w celu zintegrowania z innymi aplikacjami j?zyka Java™   oraz ?ród?ami danych przedsi?biorstwa.

       Us?ugi zintegrowane
Produkt ColdFusion zawiera raporty strukturalne, funkcje tworzenia wykresów i grafów, funkcj? Verity do wyszukiwania w tek?cie, wysokowydajne sterowniki bazy danych oraz inne cechy, które w przypadku pozosta?ych rozwi?za? wymagaj? dop?at.

       Wyj?tkowe funkcje
Oprogramowanie ColdFusion 8 udost?pnia funkcje, których nie mo?na zast?pi? innymi technologiami.

 Nowo?ci w produkcie ColdFusion 8:

Monitor serwerów*

Jest mo?liwe dok?adne sprawdzanie dzia?ania aplikacji, co pozwala na identyfikacj? w?skich garde? i dostosowywanie serwera w celu zwi?kszenia wydajno?ci. Korzystaj?c z monitora wielu serwerów, mo?na przegl?da? wszystkie serwery w klastrze.

Funkcje plików PDF*

Aplikacje produktu ColdFusion 8 umo?liwiaj? dynamiczne generowanie dokumentów i formularzy PDF oraz wchodzenie w interakcje z nimi, oferuj?c funkcje inteligentnego przechwytywania i udost?pniania informacji w przeno?nej formie z mo?liwo?ci? drukowania.

Funkcje technologii AJAX*

Oprogramowanie ColdFusion 8 pozwala w ?atwy sposób udost?pnia? dane dla istniej?cych aplikacji i platform technologii AJAX. Stosuj?c proste znaczniki, mo?na uzyskiwa? dost?p do obszernej biblioteki wst?pnie utworzonych sk?adników interfejsu u?ytkownika technologii AJAX, na przyk?ad edytorów tekstu sformatowanego, siatek danych, elementów steruj?cych drzew czy elementów nawigacyjnych w kartach.

Integracja z oprogramowaniem .NET*

W produkcje ColdFusion 8 mo?na okre?li? obiekt .NET — lokalny lub zdalny — i u?y? go w aplikacji ColdFusion tak samo jak dowolnego zasobu zwi?zanego z obiektem Java lub innego typu.

Integracja z programem Microsoft Exchange Server*

W celu wykonywania typowych zada?, takich jak odczytywanie, tworzenie i modyfikowanie zdarze? kalendarza, kontaktów, zada? i poczty e-mail, mo?na programowo uzyskiwa? dost?p do funkcji programu Exchange Server.

Interaktywny debuger*

W produkcie ColdFusion 8 wprowadzono debuger — wtyczk? do ?rodowiska Eclipse™. Pozwala o­n ustawia? punkty przerwania, obserwowa? zmienne i krokowo uruchamia? kod, u?atwiaj?c debugowanie kodu wszystkich aplikacji.

PRODUCENT: Adobe
WITRYNA PRODUCENTA: www.adobe.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie